Technika zabiegowa


Stosujemy zmodyfikowaną oraz małoinwazyjną metodę wazektomii!
W naszym ośrodku stosujemy zmodyfikowaną, małoinwazyjną metodę wazektomii ( przerwania ciągłości nasieniowodów) opartą na wieloletnich doświadczeniach urologów amerykańskich. Metoda cechuje się z jednej strony największą skutecznością, z drugiej strony obarczona jest najmniejszym odsetkiem powikłań. Wybór takiej metody stwarza możliwości skutecznego wykonania zabiegu odwrócenia wazektomii (zespolenia przeciętych nasieniowodów) jeżeli mężczyzna z jakiś powodów zechce powrócić do dawnej sprawności.
Zabieg składa się z kilku etapów. Łączny czas z reguły nie przekracza 30 min.